Kirpik Ekimi Kime Yapılabilir?

Op. Dr. Alper Tuncel - Ağustos 11, 2017

Kirpik ekimi herkese yapılabilir. Tabii burada herkesten kasıt kirpik ekimine engel olabilecek herhangi bir hastalığı olmayan, genel kıl kökü kaybı ile seyreden alopesi totalis gibi hastalıklara sahip olmayan sağlıklı bireylerdir. Bunu haricinde trikotilomani hastalığının tedavi edilmesi halinde bile kirpik ekimi sonrası tekrar edebileceği akılda tutularak hastalara bilgilendirme yapılmalıdır. Yine genel olarak saçlarda seyrelme ve tedaviye rağmen kaş ve kirpiklerde seyrelme ile seyreden hipotiroidi, edinsel kayıplar durumunda da hastalar kirpik ekimnden kesinlikle fayda göreceklerdir.

Kirpik Bakımı

Op. Dr. Alper Tuncel - Ağustos 11, 2017

Kirpiklerinizde oluşabilecek her hangi bir enfeksiyonun hızlı bir şekilde tedavisinin yapılması elzemdir. Eğer hızlı bir tedavi sürecine girilmez ise bu bölgede kirpik köklerinde kayıp söz konusu olabilir. Bunun yanında yine çocukluk çağı hastalıklarından olan suçiçeği geçirmemiş olan erişkin kişilerin özellikle su çiçeği geçiren çocuklar ile yakın temasta bulunarak bu enfeksiyonun kendilerine bulaşmasını engellemeleri ve eğer bulaştı ise yaralı cilt bölgesine sürülen ellerin göze temasından kaçınılması hem göz hem de kirpik sağlığı açısından uygun bir davranış olacaktır. Kirpiklere badem yağı, buğday yapı gibi yağların sürülmesi çeşitli internet sitelerinde söylenmekte, aktarlar da bu konuda hastalara yalan yanlış bir takım bilgiler vermektedir. Göz kapağına sürülen ürünlerin içerisinde çeşitli bakteriler olabileceği veya bu tip yağların gereksiz kullanımının kirpik dibi iltihaplarına sebep olarak blefarit ve dolayısıyla kirpik kök kaybına neden olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır.

Kirpiklerde Görülebilen Hastalık ve Bozukluklar

Op. Dr. Alper Tuncel - Ağustos 11, 2017

TRİKİAZİS

Kirpiklerin yanlış yöne doğru yönlenmesidir.Kronik, blefarit, herpes zoster ya da trahoma gibi hastalıklara bağlı olarak gelişen yara dokusu nedeniyle veya kendiliğinden kirpiklerin içe doğru dönmesidir (entropiyon). Göz kırpma ile ortaya çıkan rahatsızlık verici irritasyona neden olur. Korneada hasara yol açabilir.
Tedavide epilasyon, elektroliz, kriyoterapi, laser veya cerrahi uygulanabilir. Oldukça sıktır.

Konjenital distiktiazis: Meibom bez orifislerinden ya da yakınlarından bir sıra daha kirpik çıkmasıdır.

Edinsel Distiktiazis: Kimyasal yanıklar, Stevens Johnson sendromu ve oküler sikatrisiyel pemfigoid sonucu gelişmektedir.

Madarozis: Kirpiklerin sayısının azalması veya tamamının kaybolmasıdır. Lokal olabildiği gibi çeşitli deri ve sistemik hastalıklarla da birlikte görülebilir.

Madarozis nedenleri:

Lokal:Kronik blefarit, İnfiltran tümörler, Yanıklar,Radyoterapi Cilt Hastalıkları: Alopesi,Psöriazis
Sistemik Hastalıklar: Miksödem,SLE, Sifiliz,Lepramatöz lepra

Poliozis: Kirpik ve kaşların erken lokalize beyazlamasıdır. Kronik blefarit, vogh-koyanagi- harada hastalığı veya sempatik oftalmi ile beraber görülebilir.

BLEFARİT
Blefarit sık görülen bilateral simetrik bir göz kapağı hastalığıdır. Başlıca semptomları yanma, fotofobi, kirpik diplerinde kızarıklık ve çapaklanmadır. Üç ana tipi vardır: Ön, arka ve karma.
Ön blefarit: Stafilokkal, seboreik veya karışık tipte olabilir. Semptomlar sabahları daha fazladır. Tedavide kapak hijyeni, antibiyotikli pomadlar ile gerekirse hafif steroidli damlalar ve göz yaşı damlaları kullanılır.
Arka blefarit: Seboreik meibomian bez disfonksiyonu ve meibomianit olmak üzere iki formda görülür. Tedavide sistemik tetrasiklin(6-12 hafta) Katılaşmış sebumu yumuşatmak için ılık kompresler ve meibomian bezlerin mekanik eksperyonu ile beraber kapak hijyeni ve gerekirse hafif steroidli damlalar ve göz yaşı damlaları kullanılır.

Kirpik Nedir?

Op. Dr. Alper Tuncel - Ağustos 11, 2017

Genel olarak sözlüklerde tanımlanan şekliyle kirpik için alt başlıklar şu şekilde:
1-Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıllardan her biri
Örnek: Onun, yaşlarla dolu uzun kirpiklerinin arasından… R. N. Güntekin
2-Tüy gibi, küçük ve ince uzantı veya uzantılar.
3-Birçok ökaryot hücrelerin yüzeyinden dışarı uzamış mikrotüpçüklerden oluşan yapı. Düzenli çarpmaları ile serbest yaşayan bir hücrelilerin hareketine yarar ya da sabit hücrelerde hücre yüzeyinden materyal akışını sağlar. Çok hücreli organizmalarda birçok organların iç geçit yerlerini astarlayan silli epitelleri teşkil eder. Sil.
4-Göz kirpiği; göz kapağında bulunan kıllar.
5-Bazı tek hücreli hayvansal organizmaların üzerindeki titrek tüy benzeri organel.
6-Bazı epitel hücreler üzerindeki tüy biçiminde ince uzantılar, sil, silyum..
Aslında tüm hastalarımız kirpiklerin ne olduğunu biliyorlar ancak bu kılların vücudumuzdaki diğer kıl köklerinden ne kadar farklı olduğu konusuna yeterli bilgiye sahip değiller. Bu nedenle kesme, koparma, çekme gibi eylemleri vücutlarındaki diğer kıllara yaptıkları gibi yapabileceklerini sanıyorlar. Halk arasında “kirpiklerin küsmesi” diye tabir edilen bu durum aslında kirpiklerimize uygun şekilde davranmamak nedeniyle gerçekleşir. Mevcut kirpiklerin hassas yapıları nedeniyle yeterli özen gösterilerek korunması sağlanmaz ise gözlerimizi güzel gösteren bu kıl köklerinin bir daha çıkmamak üzere dökülmesi işten bile olmayacaktır.

Kirpik Ekimi Fiyatları

Op. Dr. Alper Tuncel - Eylül 19, 2014

Son yıllarda kirpik ekimi operasyonları oldukça popüler

Kirpik ekimi uygulaması lokal anestezi altında uygulanan bir yöntemdir. Ense bölgesinden mikromotor yardımıyla alınan saç kökleri FUE tekniği ile kirpik bölgesine ekilmektedir. Ayrıca kaş için vücudun diğer bölgelerinden de kıl kökleri alınabilmektedir. Fakat yapılan araştırmalar ve uzun deneyimler sonucu ense bölgesinden alınan saç köklerinin en iyi sonuçları verdiği görülmektedir.

Vücudun diğer bölgelerinden alınarak ekilen saç kökleri ense bölgesinden alınan kökler kadar dayanıklı olmamaktadır. Ayrıca diğer bölgelerden alınan kıl köklerinin çıkış yönleri farklılıklar gösterebilmektedir. Uygulama 1-2 saat kadar kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Eğer işlem lokal bir alanda uygulanacaksa bu durumda işlemlerin süresi yarım saate kadar düşebilmektedir. Operasyon son derece konforlu şartlarda gerçekleştirilirken alınan sonuçlar da son derece olumludur. Uygulama sonrasında hasta işine ve sosyal yaşamına geri dönebilmektedir.

Kirpik sıklaştırma uygulamaları

Genetik olarak kirpikleri çok ince olan hastalarımız yada zamanla hormonal olarak kirpik bölgesinde kayıplar yaşayan hastalarımız sıklaştırma operasyonu yaptırmak isteyebiliyor. Bu durumda hastalarımızın kirpik şekli belirlenerek bu şekle uygun biçimde kıl köklerinin aşısına göre ekim işlemi yapılır.

Kirpik ekimi sonrasında uzama oluyor mu ?

Kirpik ekimi için ense bölgesinden alınan saç kökleri bu bölgelere uygulanmaktadır. Alınan kökler uzamaya ve dökülmemeye kodlu köklerdir. Bu saç kökleri ekilen bölgede ömür boyu kalıcı olurlar ve doğası gereği zamanla uzama gösterirler. Bu nedenle ekim yaptıran hastalarımız zamanla kirpiklerinde kısaltma işlemi yaptırmaları gerekir. Ayrıca ekilen bölge tamamen doğal kirpikleriniz gibi kısaltılabilir, şekil verilebilir.

Hangi aralıklarla kirpiklere bakım yapılması gerekir ?

Ekim sonrasında uzama gösteren kaş ve kirpikler 15 günlük yada 1 aylık sürelerle bakım yapılabilir. Bu süreçte kaşların estetik görünümü ayarlanmakta, boyu kısaltılmaktadır. Bu işlemler herhangi bir kuaförde yapılabilir.

Ekim yapılırken şekil nasıl belirleniyor ?

Ekim işlemi sırasında kaş şekli belirlenirken hastaların görüşleri alınmaktadır. Öncelikli olarak geçici bir boya ile hastanın talebine göre bir kaş şekli belirlenir ve ekim işlemi bu belirlenen şekle göre gerçekleştirilir. Eğer hastanın kaş şeklinde belirli bir talebi yoksa işlemler ideal kaş şekli belirlenerek gerçekleştirilmektedir.

Ekim nasıl yapılmaktadır ?

Öncelikli olarak ekim yapılacak olan saç kökleri ense bölgesinden mikromotor yardımı ile çok ince punchlar kullanılarak alınır. Saç köklerinin alındığı ense bölgesi alanı 5-10 cm uzunluğunda yatay bir çizgidir. Bu çizgi oldukça küçük bir alan ve alınan bölgede asla bir iz yada bir belirginlik oluşturmayacaktır. Ense bölgesinden ekim yapılacak olan saç kökleri ekimin yapılacağı bölgedeki ihtiyaca göre 40 ila 500 kök ( greft ) alınabilmektedir. Ekim işlemi oldukça deneyim isteyen bir işlemdir. Bu işlemlerin deneyimli Plastik cerrahi uzmanları tarafından yada uzman gözetimde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Çünkü kaş ekim işlemi her kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Burada kıl köklerinin çıkış yönleri iyi ayarlanması gerekmektedir. Burna yakın bölgede çıkan kıl kökleri dik bir çıkış gösterirken kulak bölgesine doğru ise 40-45 derece açı olacak şekilde çıkmaya başlarlar. Bu durum yapılacak olan ekimde yanlışlık olması durumunda oldukça belirgin olacak ve doğal bir sonuç elde edilememiş olacaktır.

Ekim sırasında saç bölgesinden alınan kıl kökleri dışarıda belirlenen açılara göre hazırlandıktan sonra ekim işlemi gerçekleştirilmelidir. Kaşlar yüzümüzün tam ortasından olduğundan dolayı oldukça dikkat çekmekte ve elde edilemeyecek bir doğal sonuç karşısında doğal olmadıkları hemen anlaşılabilmektedir. Hastalar hekim sonrasında eğer doğru bir ekim yapılamadıysa son derece rahatsızlık yaşayabilirler.

Ekim sonrası neler yaşanır ?

İşlem sırasında kesinlikle bir kesi işlemi olmamaktadır. Kesi işlemi olmadığından dolayı bölgede enfeksiyon riski de yaşanmaz. İşlem 1-2 saat gibi kısa bir sürede sonuçlanır ve hastalar aynı gün içerisinde işlerine ve sosyal yaşantılarına geri dönebilirler. Sonuçlar ise oldukça tatmin edicidir. Genellikle ekim sonrasında ikinci bir sıklaştırma uygulamasına da gereksinim duyulabilmektedir. Kirpiklerin kendisini toparlayarak gerçek şeklini alması ise 4-6 ay kadar bir zaman alacaktır.

Kirpik ekimi fiyatları

Fiyatlar konusunda bilgi sahibi olmak için iletişim formumuzu kullanabilirsiniz. İletişim formu için tıklayınız

Kirpik ekimi nasıl yapılır ?

Op. Dr. Alper Tuncel - Haziran 29, 2011

Yüzün ortasında olması açısından estetik görünümde önemli bir rol oynayan kirpiklerde hormonel yada doğuştan genetik olarak sorun yaşanabilmektedir. Ekim işlemi ile medikal yada kozmetik olarak düzeltilebilen kirpikler aynı zamanda sıkılaştırılabilmektedirler. Kirpik ekimi uygulamaları lokal anestezi altında hastane ortamında gerçekleştirilen uygulamalardır. Mutlaka bir plastik cerrahi uzman denetiminde gerçekleştirilmesi gereken bu operasyon izsiz, ağrısız ve ortalama olarak 1-2 saat kadar süren bir işlemdir.

İşlem sonrasında neler yaşanır ?

Kaş ekiminde aynı gün işinize devam edebilirsiniz. Tam olarak iyileşme süreci 3 gündür. Ekim yapılacak olan saç kökleri ense bölgesinden alınır ve ekim yapılacak gölgeye ekilir. Ekim yapılacak olan saç kökleri genellikle ince saçlı bölgeden ( en ideal bölge ense bölgesidir ) alınarak ekim işlemi gerçekleştirilir. İnce saç kökleri kirpik yada kaşlara yakın ve daha doğal bir sonuç vermektedir. Ekim uygulaması FUE tekniği ile yapılmakta ve saç kökleri mikrocerrahi yöntemle nakledilmektedirler. Ense bölgesinden alınarak dışarıda uygun açılar verilerek işlenen saç köklerinin teker teker bölgeye yerleştirilmesi ve çıkış açılarının doğru verilmesi doğal bir sonuç için oldukça gerekli bir işlemdir.

Sonuçlar tam olarak ne zaman görünüyor ?

Sonuçların net olarak görülmesi için 4-6 ay kadar bir süreç geçirilmedir. Sonuçların anında görelememesi saçların dönem dönem uzamasından dolayıdır. Ekilen kaş veya kirpikler yine dönemsel olarak uzamakta ve zaman zaman kesim işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Yapılan uygulama sonucunda ömür boyu dökülmeyen ve doğal olan kirpik yada kaşlara sahip olunmaktadır. Yapılan işlemler sırasında saç kökleri tek tek alınmakta ve kesi işlemi yapılmamaktadır. Kesi işleminin yapılmamasındaki en büyük avantaj bölgede bir enfeksiyon riski olmaması ve kesi işleminin olmamasından dolayı işlem sonrasında izlerde oluşmaz. Uygulamanın hemen arkasından kişi gündelik yaşantısına geri dönerek bir sıkıntı yaşamaz.

Ekilen kıllar nereden alınıyor ?

Kirpik veya kaş ekim uygulamalarının kişinin kendi saçından alınarak yapılması renk uyumu bakımından da son derece doğal sonuçlar ortaya koymaktadır. Ekim işlemi doğuştan genetik olarak kaşları olmayan hastalara uygulandığı gibi sonradan yanık, travmalar ve bir takım rahatsızlıklardan dolayı kaş ve kirpiklerini kaybetmiş olan hastalarda da uygulanmaktadır. Ekim işlemi sonrasında son derece doğal kaş ve kirpiklere sahip olunabilmektedir. Uygulamanın tek dezavantajı ekilen kirpik yada kaş kıllarının zamanla uzamasıdır. Bu saç kılları ense bölgesinden alındıkları için zamanla uzayabilmektedirler. Bu durum bazı hastalar için pozitif etki yaratırken bazı hastalar içinde ( belirli aralıklarla bakım yapılması gerektirdiğinden ) dezavantaj olarak nitelendirilebilmektedir.

İkinci bir seansa gereksinim duyulur mu ?

Saç ekiminde ve sakal ekiminde olduğu gibi kaş ve kirpik ekimi uygulamalarında da ikinci bir sıkılaştırma işlemine gereksinim duyulabilmektedir. Kirpik ve saç ekimi sıkılaştırma işlemi sonrasında boyamaya bile gereksinim duyulmamaktadır.

Ekim nasıl yapılır ?

Kaş ve kirpik ekimi uygulamaları, FUE tekniği ile ense bölgesinden saç telleri, bu iş için özel olarak mikromotor (tur motoru) ile kullanılmak üzere tasarlanmış trepentine adı verilen silindirik içi boş ucu keskin 0.8-1 milimetre çaplı aletler ile çevresindeki ince bir deri dokusuyla birlikte bulunduğu yerden ayrılarak alınıyor. Bu şekilde toplanan saç telleri, yapılan planlamaya uygun olarak kirpiklerin açısı ile uyum sağlayacak biçimde göz kapağına paralel “implanter” adı verilen özel iğneler yardımıyla deride hiç bir kesi yapılmadan ekiliyor.

Ekim işlemi sonrasında ekim sürecini takip eden bir haftalık süreçte ekilen saç kökleri yeni yerlerine adapte olurlar. Ekilen saç kökleri bölgede kan damarları sayesinde beslenmeye devam ederlr. Ekilen yeni saç kökleri dökülmemeye kodlu olan bölgeden alındıklarından dolayı yeni yerlerinde de ömür boyu canlılıklarını sürdürürler. Bu ekilen saçlara istenildiği şekilde şekil verilebilmektedir.

Kirpik ekiminde hangi yöntem uygulanır ?

Kaş ve kirpik ekiminde uygulanacak yöntem bu alandaki teknolojinin sunduğu en son metot olan FUE ile “implanter” iğneleri kullanılarak kanal açılmaksızın elde edilen delikten yerleştirme işlemi tercih ediliyor. Çünkü, bu yöntemle kapak cildine ekilecek kirpikler, ters yönden girilerek yerleştirildiğinden mevcut kökler zedelenmeden daha hızlı bir iyileşme sağlanıyor Ayrıca köklerde herhangi bir oynama olmuyor ve daha sık ekim yapılabiliyor.

Kirpik Dökülmesi

Op. Dr. Alper Tuncel - Haziran 19, 2011

Vücuttaki diğer tüylerde görülebildiği gibi zaman içerisinde kaşlarda da dökülmeler gözlenebilir. Kaşların dökülmeleri bir çok hastalığın nedeni olabileceği gibi çeşitli sebeplerden dolayıda dökülmeler gerçekleşebilir. Kaşlar lokal olarak döküldükleri gibi komple dökülmelerde oluşabilir. Kaş ve kirpik ekimi sıklıkla bayanlarda uyguladığımız bir işlemdir.

Kalıcı makyaj uygulamaları zararlı olabilir

En sık kirpik kayıplarının kalıcı makyaj yaptıran bayanlarda olduğunu görmekteyiz. Bunun en büyük nedeni bu işin ehli olmayan merkezlerde ve uzman olmayan kişiler tarafından yaptırılmasıdır. Bu tür yerler veya kişiler kirpiklerin korunmasına önem vermeden işlemler gerçekleştirmektedirler. Yapılan kalıcı makyaj uygulamalarının beğenilmeyip çıkartılmak istenilmesi durumu da mevcut olan kirpiklerde daha fazla dökülme görülür. Bu konuda hastalarını sıklıkla uyaran Op. Dr. Alper Tuncel yapılan kalıcı makyaj uygulamaları sonrasında oluşan skar dokuları kirpik ekimini de imkansız hale getirmektedir.

Kaş ve kirpik kayıplarına neden olan sebepler

Kaş ve kirpik kayıplarına neden olan diğer bir neden ise strestir. Stresten dolayı dökülen kirpikler bazen yerine gelebildiği gibi bazende kalıcı kirpik kayıplarına neden olabilmektedir. Sonucun ne olduğu konusunda ise dökülmenin ardından 6 aylık bir süre geçmesi gerekmektedir. Stresten dolayı kalıcı kaş kayıpları yaşadığını sanan hastalar ekim yaptırmak için başvuruyorlar 6 ay bekleme süresinden önce erken dönemde yapılan tedaviler mevcut kaş köklerine zarar verebilir. Stresten dolayı dökülen saç kökleri hastanın durumu kontrol ederek anlaşılabilir. Genelikle kaşların dökülme süresinde hastalar yaşam şartlarının değişmesi, iş ve okul hayatındaki stresler olarak görülmektedir. Bu hasta grubunun psikolojik olarak yardım almaları son derece önemlidir.

Travmalar ve hastalıklara bağlı olarak yaşanan kaş ve kirpik kayıpları

Bunların yanı sıra kaşlarda travmalara bağlı olarak da kayıplar yaşanabilmektedir. Çocuk yaşlarda bölgede yaşanabilecek laserasyonlarda kökler zarar görmekte ve bunun sonucunda bölgesel yada bütün olarak kayıplar yaşanabilmektedir. Ayrıca yanıklarda kaş ve kirpiklerde ileri derecede kayıplara neden olabilmektedir.

Kaş ve kirpik dökülme nedenleri her insanda farklı farklıdır. Burun bölgesine yakın yerlerde dökülmeler meydana gelebileceği gibi kaşın dış kısımlarında da dökülmeler olabilir. Hangi bölgede döküldüğü fark etmeksizin kirpik dökülmelerinin tek tedavi seçeneği kaş ve kirpik ekimidir. Bu nedenle hastalarımıza tek uyarımız bilmedikleri yöntemleri uygulamaktan uzak durmalarıdır. Çünkü bu tür uygulamalar var olan kaş ve kirpiklere zarar verdiği gibi kirpik ekimine de engel olmaktadır. Bitkisel tedavi uygulamaları, sarımsak sürmek yada jilet ile kazıtmak gibi yöntemler ciddi ve geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçlara neden olabilmektedir.