Kirpiklerde Görülebilen Hastalık ve Bozukluklar

TRİKİAZİS

Kirpiklerin yanlış yöne doğru yönlenmesidir.Kronik, blefarit, herpes zoster ya da trahoma gibi hastalıklara bağlı olarak gelişen yara dokusu nedeniyle veya kendiliğinden kirpiklerin içe doğru dönmesidir (entropiyon). Göz kırpma ile ortaya çıkan rahatsızlık verici irritasyona neden olur. Korneada hasara yol açabilir.
Tedavide epilasyon, elektroliz, kriyoterapi, laser veya cerrahi uygulanabilir. Oldukça sıktır.

Konjenital distiktiazis: Meibom bez orifislerinden ya da yakınlarından bir sıra daha kirpik çıkmasıdır.

Edinsel Distiktiazis: Kimyasal yanıklar, Stevens Johnson sendromu ve oküler sikatrisiyel pemfigoid sonucu gelişmektedir.

Madarozis: Kirpiklerin sayısının azalması veya tamamının kaybolmasıdır. Lokal olabildiği gibi çeşitli deri ve sistemik hastalıklarla da birlikte görülebilir.

Madarozis nedenleri:

Lokal:Kronik blefarit, İnfiltran tümörler, Yanıklar,Radyoterapi Cilt Hastalıkları: Alopesi,Psöriazis
Sistemik Hastalıklar: Miksödem,SLE, Sifiliz,Lepramatöz lepra

Poliozis: Kirpik ve kaşların erken lokalize beyazlamasıdır. Kronik blefarit, vogh-koyanagi- harada hastalığı veya sempatik oftalmi ile beraber görülebilir.

BLEFARİT
Blefarit sık görülen bilateral simetrik bir göz kapağı hastalığıdır. Başlıca semptomları yanma, fotofobi, kirpik diplerinde kızarıklık ve çapaklanmadır. Üç ana tipi vardır: Ön, arka ve karma.
Ön blefarit: Stafilokkal, seboreik veya karışık tipte olabilir. Semptomlar sabahları daha fazladır. Tedavide kapak hijyeni, antibiyotikli pomadlar ile gerekirse hafif steroidli damlalar ve göz yaşı damlaları kullanılır.
Arka blefarit: Seboreik meibomian bez disfonksiyonu ve meibomianit olmak üzere iki formda görülür. Tedavide sistemik tetrasiklin(6-12 hafta) Katılaşmış sebumu yumuşatmak için ılık kompresler ve meibomian bezlerin mekanik eksperyonu ile beraber kapak hijyeni ve gerekirse hafif steroidli damlalar ve göz yaşı damlaları kullanılır.

Yorum yapın